Power Play 776 | રાજકારણનું અપરાધીકરણ કે અપરાધીકરણનું રાજકારણ? | VR LIVE

Power Play 776 | રાજકારણનું અપરાધીકરણ કે અપરાધીકરણનું રાજકારણ? | VR LIVE
#VRLIVE​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #GTPL274​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #LIVESHOWS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Topic - રાજકારણનું અપરાધીકરણ કે અપરાધીકરણનું રાજકારણ? | Special Guest - ભાજપ તરુણ બારોટ | કોંગ્રેસ અશોક પંજાબી | વરિષ્ઠ પત્રકાર ભાર્ગવ પરીખ | સમીક્ષક ડોક્ટર જ્યોર્તિરનાથજી

Anchor - પદ્મકાંત ત્રિવેદી | Console Operator - આતિશ પરમાર

Chief Editor - દિપેન ત્રિવેદી | Upload by - હેતુ ત્રિવેદી

for your Question call:- 6355856123

Subscribe to us on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx3​...​

Mobile App: Vrnewslive.com | Website: www.vrnewslive.com


Vrnewslive.com મોબાઈલ ફોન માં ચેનલ જોવા માટેની લીંક